You are here: Home » Werkwijze

Werkwijze

Het geven van Remedial Teaching is het geven van gespecialiseerde (leer)hulp op basis van een specifieke hulpvraag en op basis van gericht onderzoek.

Ouders/verzorgers melden hun kind zelf aan, eventueel op advies van school, huisarts, logopedist, fysiotherapeut of orthopedagoog.
Na aanmelding zal er een intakegesprek plaatsvinden waarin alle relevante gegevens besproken worden en waarin afspraken gemaakt worden over het te volgen traject.
Met toestemming van ouders/verzorgers wordt contact opgenomen met school.
De school vult een vragenlijst in en naar aanleiding hiervan vindt er, indien nodig, een gesprek met de leerkracht plaats.

Soms heeft er al een psychologisch en/of didactisch onderzoek plaatsgevonden en kan daar op aangesloten worden.
Wanneer dit niet het geval is, kan ik een didactisch onderzoek afnemen.
Hierna zal een plan van begeleiding opgesteld worden wat met ouders en school besproken wordt en zal de begeleiding, voor een periode van minimaal drie maanden van start gaan.
Wordt de begeleiding verlengd, dan zal ongeveer elke drie maanden geëvalueerd worden en worden wanneer nodig de plannen bijgesteld.

Ik maak een plan van begeleiding wat aansluit bij de behoeftes van het kind.
Welke sterke punten kan ik gebruiken om de zwakke punten te verbeteren?
Wat vindt het kind leuk, waardoor is hij gemotiveerd?
Het kind komt één of tweemaal per week, op een vast tijdstip, naar de praktijk voor een begeleiding van 45 of 60 minuten.
Thuis wordt er door de kinderen een aantal keren per week tijd besteed aan huiswerkopdrachten, zodat er automatisering van het geleerde kan plaatsvinden.
Het werken met de leerling vindt plaats middels afwisselende werkvormen.
Naast remediërende methodes maken we veel gebruik van spelvormen en educatieve en remediërende software.