You are here: Home » SL!M

SL!M

Wij bieden:

 • SL!M Plus Groepen.
  Dit zijn groepen voor cognitief getalenteerde kinderen.
  In de groep worden de kinderen aangesproken op hun talenten.
  Het dagdeel wordt op zo’n manier ingekleed, dat ze veel lol hebben samen, maar ongemerkt heel veel leren van en met elkaar.
  Elke week zijn er een aantal terugkerende activiteiten zoals een denkspel, een filosofische vraag en ook doen we regelmatig proefjes.
  Door middel van deze uitdagende spelletjes, pittige denkopdrachten, maar ook met knutselen en allerhande proefjes dagen we de kinderen uit hun vaardigheden en talenten in te zetten en te ontwikkelen.
  De pittige opdrachten zijn erop gericht het creatieve, out-of-the-box denken, te stimuleren maar ook om te leren doorzetten en te werken aan de frustratietolerantie; wat doe je als iets niet lukt?
  Dit zijn belangrijke leermomenten, waar meer- en hoogbegaafden onder schooltijd vaak niet aan toekomen,
  omdat de lesstof veelal te makkelijk is of vanwege onderpresteren, maar welke enorm belangrijk zijn om een goede werkhouding aan te leren!
  De plusgroep is ook een manier om, in een ontspannen sfeer, in contact te komen met ontwikkelingsgelijken.

  De volgende groep gaat van start op 30 september 2016 (bij voldoende aanmeldingen):
  Zaterdag 13.30 – 16.00 uur, locatie Keppel, Sl!M Plus Maxi’s en Mega’s (groep 3 t/m 7).

 • SL!M Plus op school, wij kunnen ook een plusgroep bij u op school komen draaien
 • SL!M Plus voor school, wij helpen met het opzetten van een interne plusgroep
 • SL!M Beleid, het opzetten van een beleidsplan voor uw school
 • SL!M Coaching, begeleiding van (soms vastgelopen) getalenteerde kinderen.