You are here: Home » Begeleiding

Begeleiding

Begeleiding

We begeleiden kinderen in de basisschoolleeftijd.

Deze kinderen worden begeleid op het gebied van:

  • Dyslexie / lezen en spelling
  • Dyscalculie / rekenen (ook: referentieniveaus 1F, 2F en 3F; themacursussen tafels en breuken)
  • Begrijpend lezen
  • Schrijfmotorische problemen
  • Taal
  • Studievaardigheden
  • NT2 (Nederlands als tweede taal)

Huiswerkbegeleiding

Nadat de leerling de basisschool heeft verlaten is het soms nog nodig de leerling een “zetje in de rug” te geven.
Begeleiding in het Voortgezet Onderwijs richt zich naast vakgerichte begeleiding, ook op het “leren leren”.
Mogelijkheden hiervoor worden overlegd met ouders en de betreffende leerling.